Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Oborový projekt I k Oborovému předmětu I

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2223120 Z 4 0P+4C+0L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Projekt je zaměřen na zvládnutí provázaného konstrukčního problému z oblasti letadlové a kosmické techniky. Studenti pracující ve dvou až tříčlenných skupinách budou mít za úkol za pomoci moderních softwarových balíků pro CAD a CAE navrhnout a výpočty ověřit letecký konstrukční uzel.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Příklad typové úlohy:

Konstrukční návrh výškového kormidla. Řešení aerodynamického zatížení, aplikace aerodynamického a setrvačného zatížení na návrh konstrukce kormidla, řešení sil v mechanismu řízení kormidla.

Cíle studia:

Získání základních praktických dovedností při práci ve vyspělých CAD/CAE systémech. Pochopení, případně prohloubení znalostí potřebných k řešení multifyzikálních úloh.

Studijní materiály:

https://ansyshelp.ansys.com/

https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/support/docs.html

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7565006.html