Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Oborový projekt I k Oborovému předmětu I

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2123120 Z 4 0P+4C+0L česky
Garant předmětu:
Michal Schmirler
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
Anotace:

Předmět slouží jako rozšíření a prohloubení znalostí vybraného Oborového předmětu I, který určuje odborné směřování studenta specializace. Hlavní náplní předmětu je zpracování individuálně zadané semestrální práce. Student řeší danou problematiku v úzké spolupráci s vedoucím daného tématu. Téma projektu je vybráno v návaznosti na budoucí bakalářskou práci.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova předmětu je individuální dle zadaného tématu a po dohodě studenta a vedoucího oborového projektu. Předmět probíhá v individuálních týdenních konzultacích s vedoucím oborového projektu. Předmět je zahájen úvodem do dané problematiky, na který navazuje zadání vlastního projektu. Předmět je zakončen prezentací výsledků projektu.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Studijní literaturu doporučí ad hoc vedoucí projektu dle zadaného tématu.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7564406.html