Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Provoz a projektování místních komunikací

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
612PRMK Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Josef Kocourek
Přednášející:
Josef Kocourek, Tomáš Padělek
Cvičící:
Josef Kocourek, Tomáš Padělek
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Koncepce dopravy jako podklad pro ÚP (generely, plány udržitelné mobility). Skladebné prvky místních komunikací. Doprava v území. Úrovňové a okružní křižovatky. Světelné signalizační zařízení. Zklidňování dopravy. Vodorovné a svislé dopravní značení. Pěší a cyklistická doprava. Stavební úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Zastávky a stanice veřejné hromadné dopravy. Doprava v klidu. Indukce dopravy, organizace a regulace.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámení studentů s projektováním komunikací ve městech, návrhem uspořádání uličního prostoru, zařízením hromadné dopravy, řešením křižovatek, řešením dopravy v klidu ve městech.

Studijní materiály:

Šrytr P. a kol.: Městské inženýrství 2, Academia, Praha, 2001, ISBN 80-200-0663-X

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, 2006 (změna Z1, 2010)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost S02
Kocourek J.
09:45–13:00
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 315)
Decin
Sýpka - PC
Út
St
místnost S02
Padělek T.
13:15–14:45
(paralelka 315)
Decin
Sýpka - PC
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7534106.html