Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Middleware Architectures 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
DD-AM1.23 Z,ZK 5 2P+1C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Students will study new trends, concepts, and technologies in the area of service-oriented architectures. The will gain an overview of information system architecture, web service architecture and aplication servers. The will also study principles and technologies for middleware focused on application integrations, asynchronous communications and high availability of applications.

This course replaces the course MIE-MDW.

Požadavky:

Software architectures and Web technologies (HTTP, HTML, URI, XML), programming skills (Java, JavaScript), computer networks, basic algorithms.

Osnova přednášek:

1. Information system architecture.

2. Service oriented integration.

3. Integration patterns.

4. Resource-oriented web service architecture (REST).

5. Web service state model.

6. Web service interface properties.

7. Scalability, caching and concurrency control.

8. Message-oriented web service architecture (SOAP).

9. Application server architecture.

10. Application server services.

11. Application server services (2).

12. Principles of asynchronous service integration using queues and events.

13. Performance tuning and high availability of web applications.

Osnova cvičení:

1. Introduction, tools and architectures

2. RESTful - design, implementation, evaluation

3. Web Services - Basics, SOAP, WSDL

4. Application server and services

5. Messaging Systems

6. Scalability and High Availability

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. T. Erl : Service-Oriented Architecture: Analysis and Design for Services and Microservices (2nd Edition).Prentice Hall, 2016. ISBN 978-0133858587.

2. E. El-Sheikh, A. Zimmermann, L. C. Jain : Emerging Trends in the Evolution of Service-Oriented and Enterprise Architectures. Springer, 2018. ISBN 978-3319821306.

3. L. Richardson, S. Ruby, M. Amundsen : RESTful APIs: Services for a Changing World. O’Reilly Media, 2013. ISBN 1449358063.

4. B. Burns : Designing Distributed Systems: Patterns and Paradigms for Scalable, Reliable Services. O’Reilly Media, 2018. ISBN 978-1-492-03177-2.

Poznámka:

Course for Students of Double Degree - University of Antwerpen.

Information and study materials to be found at https://courses.fit.cvut.cz/NI-AM1/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/NI-AM1/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7530906.html