Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Numerické metody mechaniky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
618NUMM KZ 3 2P+0C česky
Garant předmětu:
Ondřej Jiroušek
Přednášející:
Ondřej Jiroušek
Cvičící:
Ondřej Jiroušek
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Základy nejpoužívanějších numerických metod pro řešení úloh mechaniky jako jsou metoda sítí, metoda konečných diferencí, metoda konečných prvků a metoda hraničních prvků. Časová i prostorová diskretizace problému. Metoda konečných prvků, princip a odvození základních rovnic. Matice tuhosti, matice hmotnosti, matice tlumení prvku i konstrukce. Metody řešení soustav algebraických rovnic. Numerická integrace.

Požadavky:

Základy lineární algebry a maticový počet. Základy teorie pružnosti.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Přehled o nejpoužívanějších numerických metodách používaných pro řešení problémů pružnosti a dynamiky.

Studijní materiály:

Bittnar Z,. Šejnoha J.: Numerické metody mechaniky 1 a 2, ČVUT 1992

Jiroušek, O.: Metoda konečných prvků, dostupné online prostřednictvím http://mech.fd.cvut.cz

Poznámka:

(KZ nebo Z? - KZ v BK)

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7530606.html