Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Posuzování dopravních staveb

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
612POSD KZ 3 2P+0C česky
Garant předmětu:
Kristýna Neubergová
Přednášející:
Kristýna Neubergová
Cvičící:
Kristýna Neubergová
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Proces EIA - historický kontext, impakt a varianty, rozbor jednotlivých fází procesu EIA, SEA, legislativní rámec v ČR, směrnice EU, implementace směrnic EU, účast veřejnosti, proces v praxi. Metody posuzování vlivů dopravních staveb na životní prostředí. Analýza SWOT. Multikriteriální metody pro posouzení dopravních staveb, metoda TUKP. Riziková analýza. Krajinný ráz.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Porozumění procesu posuzování dopravních staveb.

Studijní materiály:

https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr

https://www.ochranaprirody.cz/

https://www.mzp.cz/

http://www.cizp.cz/

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7530506.html