Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Dopravní průzkumy a simulace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
612DOSI Z,ZK 3 1P+2C česky
Garant předmětu:
Petr Kumpošt
Přednášející:
Petr Kumpošt, Petr Richter
Cvičící:
Libor Žídek
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Způsoby sběru dat v rámci silniční dopravy. Dopravní průzkumy. Automatické sčítání dopravy. Příprava a realizace dopravního průzkumu. Popis jednotlivých přístupů zaměřený na praktické ukázky z reálných měření. Způsoby zpracování a vyhodnocení dat. Principy simulace, prostředí SW pro vytváření dopravních modelů. Postup návrhu dopravního modelu, kalibrace. Zpracování jednoduchého dopravního modelu na základě reálných dat. Aplikace mikro modelu.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání rozšířených znalostí v oblasti dopravních průzkumů, jejich přípravy i realizace, vytváření dopravních modelů a simulace.

Studijní materiály:

DAIHENG N., Traffic Flow Theory, Butterworth-Heinemann press, 2015

TP 189 - Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích, 2018

TP 225 - Prognóza intenzit automobilové dopravy, 2018

ČSN 73 6101 - Projektování silnic a dálnic, 2019

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7530106.html