Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Simulace letadlových motorů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2311096 Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Zvládnutí sestavení simulačních modelů a jejich softwarová implementace pro letadlové motory. Návaznost na předměty v úrovni Alfa: Me I-III, PP I a II, Ma I-III, Num. mat. Cvičení zahrnuta také v projektu; aplikace látky.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Soustavy mnoha těles

2.Modelování blokovými schématy

3.Software Matlab-Simulink, Sim-Mechanics

4.Hydraulické soustavy

5.Termodynamické soustavy

6.Software NPSS

7.Elektrické soustavy

8.Modelování mnohopóly

9.Modelování kompartmenty

10.Spojování modelů kompartmenty

11.Software Modelica

12.Spojování modelů ko-simulací

13.Netradiční modelování HiL, SiL, MiL

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Stejskal, V., Valášek, M.: Kinematics and Dynamics of Machinery, Marcel Dekker, New York 1996

•Valášek, M. a kol.: Mechatronika, Vydavateltsví ČVUT, Praha 1996.

•Noskievič, P. Modelování a identifikace systémů, MONTANEX, Ostrava 1999.

•Fritzson, P.: Introduction to Modeling and Simulation of Technical and Physical Systems with Modelica, J. Wiley 2011.

•Arnold, M., Schiehlen, W. (eds.): Simulation Techniques for Applied Dynamics, Springer 2009

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7523206.html