Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Konstrukce letadlových motorů I

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2221235 Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Jan Klesa
Přednášející:
Jan Klesa
Cvičící:
Jan Klesa
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Předmět je zaměřen na získání inženýrských znalostí týkajících se konstrukce leteckých lopatkových motorů (LLM). Konstrukční řešení odstředivých a osových kompresorů a osových turbín tvoří základ výuky předmětu. Kromě konstrukce částí LLM je předmět zaměřen na pevnostní výpočty lopatek, disků, rotorů a skříní leteckých motorů

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do konstrukce leteckých lopatkových motorů. Rozdělení leteckých motorů. Klasifikace leteckých motorů podle konstrukčního řešení jich částí. Objasnění základních etap při návrhu, vývoji a výrobě nového motoru. Současné požadavky kladené na konstrukci jednotlivých typů leteckých motorů.

2. Konstrukce odstředivých kompresorů. Konstrukční řešení hlavních částí odstředivého kompresoru. Uložení rotoru kompresoru, jeho spojení s hřídelem. Konstrukce skříně kompresoru. Volba materiálů pro výrobu částí odstředivého kompresoru.

3. Konstrukční řešení částí osového kompresoru. Provedení rotorových a statorových lopatek a jejich uchycení v rotoru a ve skříni kompresoru.

4. Protipumpážní zařízení vícestupňového osového kompresoru, způsoby jeho realizace. Jednorotorové a dvourotorové osové kompresory, celkové uspořádání a uložení. Konstrukční řešení vstupního a výstupního ústrojí osových kompresorů Volba materiálů pro výrobu jednotlivých částí osového kompresoru.

5. Konstrukce turbín. Základní požadavky na konstrukci plynových turbín. Konstrukční návrh rotorových a statorových lopatek.

6. Konstrukční řešení jednostupňových a vícestupňových turbín. Uložení rotorů plynových turbín. Chlazení lopatek a disků. Použití plasmatických nástřiků na lopatkách turbín. Konstrukční řešení skříní plynových turbín. Volba materiálů používaných pro výrobu lopatek, disků a skříní.

7. Pevnost lopatek kompresorů a turbín. Výpočty napětí v kompresorových a turbínových lopatkách, uvážení tepelného zatížení lopatek.

8. Kompenzace ohybu lopatek od aerodynamických sil.

9. Výpočet závěsů rotorových lopatek.

10. Pevnost rotujících bubnů a disků kompresorů a turbín.

11. Pevnostní výpočet rotujícího bubnu. Pevnostní výpočet rotujícího disku s uvážením tepelného zatížení.

12. Pevnostní výpočet hřídelů a spojovacích částí mezi hřídelem a diskem.

13. Konstrukce spalovacích komor. Konstrukční řešení plamence a pláště spalovacích komor: válcových, prstencových a sdružených. Zvláštnosti konstrukčního řešení spalovacích komor protiproudých a s centrálním rozstřikovacím kroužkem. Konstrukce spalovacích komor se sníženým obsahem exhalací. Materiály používané pro výrobu spalovacích komor.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Cohen, H. et al.: Gas Turbine Theory. 7th edition. Pearson, 2017. IBSN 9781-292-09309-3.

Adamec, J. , Kocáb, J.: Letadlové motory. 3. vydání, Praha: Corona, 2020. ISBN 978-80-86116-94-5.

Mattingly, J.D. et al, Aircraft Engine Design. 3rd edition AIAA 2018. ISBN 978-1624105173.

Farokhi, S., Aircraft Propulsion, 2nd edition, Wiley, 2014, ISBN 978-1-118-80677-7.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KN:A-209
Klesa J.
11:30–13:15
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Učebna KA209 12122
místnost KN:A-209
Klesa J.
13:15–14:00
(paralelka 1)
Karlovo nám.
Učebna KA209 12122
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7522706.html