Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Spolehlivost letadlové a kosmické techniky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2011110 Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Ondřej Bayer
Cvičící:
Ondřej Bayer
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Studenti se v předmětu seznámí se základy teorie spolehlivosti a praktickými zásadami spolehlivosti v provozu letadlové a kosmické techniky.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Pojetí a koncepce zabezpečení spolehlivosti letadlové a kosmické techniky.

2.Matematické základy teorie pravděpodobnosti, pravděpodobnostní modely spolehlivosti komponent systémů,

3.Nástroje matematické statistiky pro teorii spolehlivosti, vyhodnocení cenzurovaných pozorování.

4.Výpočet spolehlivosti složených systémů.

5.Metody FMEA, FMECA. Blokové diagramy bezporuchovosti (RBD).

6.Spolehlivost opravovaných systémů. Metoda prostorů a stavů (SSM).

7.Analýzy spolehlivosti pro účely certifikace.

8.Vyhodnocování zkoušek spolehlivosti a provozních dat. Softwarová podpora ve spolehlivosti.

9.Kritická místa konstrukce. Příklady chybných konstrukcí z hlediska spolehlivosti. Analýzy bezporuchovosti konstrukčních variant. Početní odhady bezpečnosti.

10.Přísně sledované soubory výrobků. Vkládání inherentní spolehlivosti do vývoje výrobků. Specifičnost provozu prototypů.

11.Sledování a vyhodnocování provozní spolehlivosti letadel. Nápravná opatření, metoda FRACAS. Růst spolehlivosti. Náběhové křivky spolehlivosti. Vliv intenzity provozu na intenzitu poruch.

12.Systémy bezpečnosti letu a záchrany pilota. Technická diagnostika motorů, draků a systémů letadel.

13.Zkoušky spolehlivosti. Mezinárodní normy spolehlivosti. Program a Plán spolehlivosti.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•A.Mykiska: Spolehlivost automatizačných systémů, skripta ČVUT, 1996

•F. Kudrnovský: Metodiká příručka MIAS, VZLÚ Praha, 1986

•J. Matějček: Katalog spolehlivosti elektronických výrobků, Tesla VUST Praha, 1985

•J. Schindler: Letová způsobilost a spolehlivost, skripta ČVUT Praha, 1982

•Birolini, A.: Reliability Engineering: Theory and Practice, Springer, 2017

•Modarres, M., Kaminskiy, M.P., Krivtsov, V.: Reliability Engineering and Risk Analysis: A Practical Guide, CRC Press 2017

•Normy - ČSN IEC (271, 300,..), ISO 9000 (9001, 9004), MIL-STD-882C, -756, -785B, -781, -217, -1388(2B)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KN:A-210
Bayer O.
16:45–18:30
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Učebna KA210 12122
místnost KN:A-210
Bayer O.
18:30–19:15
(paralelka 1)
Karlovo nám.
Učebna KA210 12122
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7522206.html