Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Foreign Language - English 3

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15JZ3A-E Z 3 0P+4C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Dana Boušová, Jan Feit, Jitka Heřmanová, Barbora Horáčková, Marie Michlová, Lenka Monková, Peter Morpuss, Markéta Musilová, Eva Rezlerová, Markéta Vojanová
Cvičící:
Dana Boušová, Jan Feit, Jitka Heřmanová, Barbora Horáčková, Marie Michlová, Lenka Monková, Peter Morpuss, Markéta Musilová, Eva Rezlerová, Markéta Vojanová
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků a společenských věd
Anotace:

Gramatické jevy a stylistika. Výběr konverzačních okruhů a odborných témat vycházejících z úrovně skupin a zaměření studia na Fakultě dopravní obor pilot. Prohloubení znalosti jazykových struktur a perceptivních i komunikativních dovedností; rozšiřování slovní zásoby. Základní stylistické útvary. Prezentace vlastních poznatků mluvenou a písemnou formou. Práce s (odborným) textem a jeho charakteristikami.

Požadavky:

minimální požadovaná úroveň B2 dle CEFR

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Zvýšení jazykové kompetence studenta v rámci řečových dovedností

Studijní materiály:

H.Emery, A. Roberts, Aviation English, Macmillan 2014

D. Crystal, The Cambridge Encyclopedia of the English Language, CUP 2003

Collins Dictionaries, Easy Learning English Conversation, Collins 2011

R. Murphy, English Grammar in Use, CUP 2019

P. Sharma and B. Barrett, Vocabulary Organiser, Collins 2014

Poznámka:

(od AR 23/24 program PIL)

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7504406.html