Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Bachelor's Thesis Seminar

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21SBP-E Z 1 0P+1C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Lenka Hanáková, Vladimír Socha
Cvičící:
Lenka Hanáková, Vladimír Socha
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Práce s informačními zdroji. Citování, citační formáty. Mechanika psaní VŠKP. Prezentace výsledků. Formální požadavky na formální práci. Prezentování VŠKP. Požadavky na časopisecké články. Publikační etika.

Požadavky:

Pro získání zápočtu musí každý student dodržovat následující pravidla:

1) Navštívit alespoň 5 lekcí. Upozorňujeme, že prezentační hodiny (10. a 14. týden) jsou povinné a vzhledem k jejich charakteru je nelze nahradit.

2) Zúčastnit se obou prezentací, jak je uvedeno. Studenti musí být plně připraveni na prezentaci, která by měla splňovat požadované standardy kvality a pokrývat potřebné téma na relevantní úrovni. První prezentace by měla být zaměřena na pokrok v analýze současného stavu, přičemž v časovém rozmezí 10 minut by měl být prezentován kompletní diagram PRISMA. Druhá prezentace bude klást důraz na komplexní analýzu současného stavu, omezení současného stavu, cíl(e) bakalářské práce a koncepci práce v délce 15 minut. Prezentace je třeba odevzdat nejpozději jeden den před plánovaným termínem prezentace prostřednictvím systému Moodle.

3) Do konce roku 2023 musí studenti odevzdat svou kapitolu bakalářské práce, zahrnující analýzu současného stavu, limitace současného stavu a cíl(e) práce. Předložená práce musí splňovat standardy kvality odpovídající požadavkům na bakalářskou práci a obsahovat komplexní přehled současného stavu. O přijetí či nepřijetí předložené kapitoly rozhoduje vyučující i vedoucí práce.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je studenty seznámit s odbornými texty a jejich přípravou. Seminář je zaměřen zejména na práci s informačními zdroji a přípravu a obhajobu bakalářské práce.

Studijní materiály:

Jak psát závěrečnou práci. Ústřední knihovna: České vysoké učení technické v Praze [online]. [cit. 2019-06-04]. Dostupné z: http://knihovna.cvut.cz/seminare-a-vyuka/jak-psat/jak-psat-zaverecnou-praci

Nová citační norma ČSN ISO 690:2011: Bibliografické citace [online]. [cit. 2019-06-04]. Dostupné z: https://sites.google.com/site/novaiso690/

Poznámka:
Poznámka učitele Lenka Hanáková:

+Erasmus

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7500306.html