Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Operational Elements of Aviation

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21PKYL-E ZK 3 3P+0C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Ladislav Capoušek, Jakub Hospodka
Cvičící:
Ladislav Capoušek
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Postupy údržby. Program údržby. Safety management. Risk management. Šetření leteckých nehod. CDM. Handling. Letiště. VPD

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s postupy v letectví které jsou nutné pro zajištění obchodní letecké dopravy. Cílem je vysvětli provázanost jednotlivých aspektů z oblasti údržby, bezpečnosti, handlingu a provozu letiště.

Studijní materiály:

Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí: (nauka o materiálu IV) - Kopec B.

Lidský činitel v údržbě letadel - Šulc J., Němec V.

Nařízení komise (EU) č. 1321/2014: o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů [online].

Poznámka:
Poznámka učitele Peter Vittek:

Erasmus

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7498506.html