Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Behaviour of Cementitious Composites Subjected to High-speed Impulsive Loadings

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D10CHCK_EN ZK 2P anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
experimentální centrum
Anotace:

Cílem kurzu je seznámit studenty s různými typy zatížení, která jsou rychlejší než kvazistatická zatížení. Jedná se o zemětřesení, náraz vozidla, náraz padajícího předmětu, balistický náraz a zatížení typu výbuchu. V rámci kurzu budou probrána specifika jednotlivých zatěžovacích stavů, normy pro jejich klasifikaci a především jejich vliv na stavební konstrukce se zaměřením na ultra vysokohodnotné cementové kompozity vyztužené vlákny. Jedná se o prakticky zaměřený kurz s reálnými ukázkami.

Požadavky:

Základní znalosti stavební mechaniky a dynamiky.

Osnova přednášek:

1. Úvod

2. Materiály, konstrukce a jejich trvanlivost, cementové kompozity, ultra-vysokopevnostní betony

3. Typy extrémního zatížení a jejich klasifikace

4. Prvky kritické infrastruktury

5. Komplexní příklad, laboratorní práce

6. Destruktivní zjišťování parametrů materiálu

7. Hodnocení poškození extrémními typy zatížení

8. Shrnutí materiálu, přehled a otázky

Osnova cvičení:

1. Úvod

2. Materiály, konstrukce a jejich trvanlivost, cementové kompozity, ultra-vysokopevnostní betony

3. Typy extrémního zatížení a jejich klasifikace

4. Prvky kritické infrastruktury

5. Komplexní příklad, laboratorní práce

6. Destruktivní zjišťování parametrů materiálu

7. Hodnocení poškození extrémními typy zatížení

8. Shrnutí materiálu, přehled a otázky

Cíle studia:

Cílem kurzu je představit různé typy rychlých impulsních zatížení a jejich účinky na betony a další moderní cementové kompozity.

Studijní materiály:

Modern Protective Structures, by Theodor Krauthammer

Structural Design for Physical Security, Task Committee on Structural Design for Physical Security, ASCE

Design of Blast Resistant Buildings in Petrochemical Facilities, Task Committee on Blast-Resistant Design, ASCE

Blast and Ballistic Loading of Structures, P.D. Smith, J.G. Hetherington

Poznámka:
Další informace:
http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vyuka/index.html
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7484806.html