Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Design of Experiments and Specific Experimental Devices

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D10DESE_EN ZK anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
experimentální centrum
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s možnostmi moderních metod experimentálního ověřování vlastností materiálů s využitím specifických experimentálních prostředků vlastní konstrukce a prototypování pomocí 3D tisku. Materiály zkoumanými v rámci předmětu mohou být například kompozity s funkční mikrostrukturou, metamateriály, velmi poddajné materiály s aplikacemi v soft robotice či biomedicíně. Očekává se, že v průběhu kurzu zapsaní posluchači provedou návrh vlastního testovacího postupu včetně návrhu a montáže prototypu vlastního experimentálního zařízení a ovládacího software pro zvolený problém, který v ideálním případě bude přímo souviset s tématem jejich disertační práce.

Požadavky:

Seminární práce

Osnova přednášek:

1.-13. přednášky na témata související s moderními metodami experimentálního vyšetřování vlastností materiálů, seznámení s experimentálními zařízeními a prostředky, prototypováním pomocí 3D tisku a návrhem testovacího zařízení.

Osnova cvičení:

1.-13. práce v laboratoři na experimentech a 3D tisk

Cíle studia:

Seznámit posluchače s možnostmi moderních metod experimentálního ověřování vlastností materiálů s využitím specifických experimentálních prostředků vlastní konstrukce a prototypování pomocí 3D tisku.

Studijní materiály:

Fundamentals of Building Construction, Materials and Methods by Edward Allen and Joseph Iano

Statics and Strength of Materials for Architecture and Building Construction by Barry Onouye and Kevin Kane

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7484606.html