Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy projektové dokumentace a komunikace pro aplikovaný výzkum

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D10ZPD ZK 2P česky
Garant předmětu:
Šárka Pešková
Přednášející:
Šárka Pešková
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
experimentální centrum
Anotace:

*Volitelný předmět* Projektové řízení bude ve výuce zaměřeno na použití specifických znalostí, dovedností, nástrojů a technik, které studentům poskytují možnost zlepšit komunikaci a vyjednávací schopnosti mezi privátním sektorem, tj. firmami a univerzitou pro využití a zajištění finančních zdrojů pro vědu a výzkum.

Dovednosti projektového řízení mohou pomoci doktorandům pracujícímu na vědeckém projektu dosáhnout úspěchu nebo manažerovi společnosti urovnat osobní spory.

Obsah seminářů využívá různé dovednosti a znalosti, aby zapojil a motivoval ostatní k dosažení cílů projektu včetně uplatnění výsledků v praxi.

Výstupem semináře je návrh národního nebo mezinárodního projektu včetně veškeré dokumentace, vedoucí k jeho hodnocení.

Semináře obsahují důležité aspekty pro vytvoření projektu a projektového řízení jako jsou např.: příprava idey projektu v souvislosti s tržním potenciálem a uplatnění na trhu, pravidla, dokumentace a šablony, procesy, úkoly rizika změny, legislativa, výběr kvalitního týmu a budoucí realizace.

Cílem semináře je naučit studenty vytvořit hodnotný projekt, který se uplatní na trhu a naučit je překonat možná rizika k jeho úspěšnému ukončení. Práce dobrého projektového manažera nekoneční formálním zakončením projektu, ale jeho implementací na trh.

Požadavky:

Magisterské vzdělání

Osnova přednášek:

•Projektová dokumentace národních projektů

•Projektová dokumentace mezinárodních projektů

•Koordinační činnost projektu

•Národní a mezinárodní legislativa pro podání projektu

•Specifikace a definice výsledků projektu

•Spolupráce s externími partnery (možnosti při výuce je zapojit v rámci zkušeností z praxe)

•Duševní vlastnictví

•Vytváření myšlenky projektu a možnosti uplatnění na trhu

•Zjištění možnosti návratnosti financí

•Hodnocení projektu z hlediska oponentů, hledání chyb a trhlin v návrhu projektu

•Životní cyklus projektu

•Projektové fáze projektu

•Úspěšné dokončení projektu

•Úspěšná implementace projektu do praxe

•Závěrečné posouzení celkového projektu zpětná vazba z praxe

•Cvičné podání národního nebo mezinárodního projektu

•Posouzení projektu z hlediska oponentů

•Závěrečná zkouška

Osnova cvičení:

- Ústní výklad dle osnovy (možnost využití online formy), prezentace

- Uvedení reálných příkladů z praxe

- Samostatná práce

- Vyhledání důležitých aspektů k předmětu (využití sítí a vyhledávačů)

- Vysvětlení možných dotazů a nejasností ze strany studentů

- Možnost exkurzí a zapojení do výuky externích partnerů (firem a státní správy) a jejich zkušeností

z praxe

- Závěrečné shrnutí

Cíle studia:

Cílem semináře je naučit studenty vytvořit hodnotný projekt, který se uplatní na trhu a naučit je překonat možná rizika k jeho úspěšnému ukončení. Práce dobrého projektového manažera nekoneční formálním zakončením projektu, ale jeho implementací na trh.

Studijní materiály:

Doporučená:

Doyle, Peter

Marketing management and strategy

Studijní pomůcky

(www.tacr.cz

(odborné semináře, možnost vyzkoušet si své znalosti při napsání žádosti)

Poznámka:
Další informace:
http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vyuka/index.html
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7484306.html