Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Chování cementových kompozitů vystavených rychlým impulsivním zatížením

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D10CHCK ZK 2P česky
Garant předmětu:
Radoslav Sovják
Přednášející:
Petr Hála, Petr Konrád, Radoslav Sovják
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
experimentální centrum
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s různými druhy zatížení, které jsou rychlejší než kvazistatická. Jedná se tedy o zatížená typu zemětřesení, náraz vozidla, náraz padajícího předmětu, balistický ráz a výbuch. V předmětu budou probrána specifika jednotlivých zatěžovacích stavů, jejich ukotvení v normách, a hlavně jejich vliv na stavební konstrukce se zaměřením na ultra vysokohodnotné vlákny vyztužené cementové kompozity. Jedná se o prakticky orientovaný kurz s reálnými ukázkami.

Požadavky:

Základní znalosti stavební mechaniky a dynamiky.

Osnova přednášek:

1. Úvod

2. Materiály, konstrukce a jejich odolnost, cementové kompozity, ultra vysokohodnotné betony

3. Extrémní druhy zatížení a jejich klasifikace

4. Prvky kritické infrastruktury

5. Komplexní příklad, práce v laboratoři

6. Destruktivní zjišťování materiálových parametrů

7. Vyhodnocení poškození extrémními druhy zatížení

8. Souhrn učiva, opakování a dotazy

Osnova cvičení:

1. Úvod

2. Materiály, konstrukce a jejich odolnost, cementové kompozity, ultra vysokohodnotné betony

3. Extrémní druhy zatížení a jejich klasifikace

4. Prvky kritické infrastruktury

5. Komplexní příklad, práce v laboratoři

6. Destruktivní zjišťování materiálových parametrů

7. Vyhodnocení poškození extrémními druhy zatížení

8. Souhrn učiva, opakování a dotazy

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s různými druhy rychlých impulsivních zatížení a jejich účincích na betony a další moderní cementové kompozity.

Studijní materiály:

Modern Protective Structures, by Theodor Krauthammer

Structural Design for Physical Security, Task Committee on Structural Design for Physical Security, ASCE

Design of Blast Resistant Buildings in Petrochemical Facilities, Task Committee on Blast-Resistant Design, ASCE

Blast and Ballistic Loading of Structures, P.D. Smith, J.G. Hetherington

Přednášky a pomůcky k předmětu

FEMA 430: https://www.fema.gov/sites/default/files/2020-08/fema430.pdf

FEMA 426: https://www.fema.gov/pdf/plan/prevent/rms/426/fema426.pdf

Poznámka:
Další informace:
http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vyuka/index.html
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7484206.html