Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pístový motor 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21PIS2 Z 0 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Konstrukce a činnost přeplňování motoru. Mazací a palivový systém. Motorová lože, motorové kryty. Uložení hadic a potrubí. Postupu pro spouštění. Prohlídka a uskladnění motoru včetně jeho příslušenství.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty se základními konstrukčními typy a prvky motoru, s uložením motoru, s mazivy a palivy včetně příslušných soustav, s postupy pro spouštění a jejich uskladnění.

Studijní materiály:

Ing. Josef Maršálek: Studijní modul 16 - Pístový motor. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno 2005

Ing. Jindřich Kocáb, Ing. Josef Adamec: Letadlové motory. Nakladatelství Kant cz s.r.o., Praha 2000.

doc. Ing. Daniel Hanus, CSc. EUR ING: Pohon letadel, ČVUT Praha

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7425106.html