Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Lidské činitele v údržbě letadel

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21LEUL Z,ZK 5 3P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Lidský činitel, základní modely lidského činitele, lidská výkonnost a omezení, činitelé ovlivňující výkonnost, sociální psychologie, prostředí, komunikace, lidské chyby.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení se a orientace základními faktory lidské výkonnosi a omezeními. Vlivy zdraví a jiných psychologických faktorů na chybovost techniků údržby letadel.

Studijní materiály:

ATPL ground training series: Human performance and limitations. Oxford, England: CAE Oxford Aviation

Academy, 2014.

Beňo, L., Dzvoník, O.: Ľudské faktory v letectve. Žilinská univerzita. 2004

Háčik, Ľ.: Lidská výkonnost a omezení. Akademické nakladatelství CERM. 2002

Dylevský, I.: Základy anatomie a fyziologie člověka. Epava. 1995

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7424806.html