Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Letecká legislativa 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21LES2 KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Předpisový rámec (Úloha Mezinárodní organizace pro civilní letectví - ICAO, úloha EASA, úloha členských států, vztahy mezi částí 145, částí 66, částí 147 a částí M a vztahy mezi dalšími leteckými úřady) se znalostí na úrovni 1 pro kategorie B1 a B2. Část 66 Osvědčující personál údržby a Část 145 Organizace oprávněné k údržbě se znalostí na úrovni 2 pro kategorie B1 a B2. Certifikace letadel. Typová certifikace. Doplňková typová certifikace.

Požadavky:

korekvizita 21LES1

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Úvod do problematiky letecké legislativy. Působnost leteckého úřadu ČR, ICAO, EASA a národních leteckých úřadů. Nařízení komise (ES) č. 2042/2003 části 66 a 145. Evropské a národní normativy platné pro certifikaci letadlové techniky. Obsahově odpovídá požadavkům Dodatku 1 části 66 (modul 10 - kapitoly 10.1 až 10.3 a 10.5).

Studijní materiály:

Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014

Nařízení Komise (EU) č. 965/2012

AMC 20-8

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7424706.html