Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do postupů údržby letadel

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21UPUL Z 3 3P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Pavel Hovorka, Kateřina Stuchlíková
Cvičící:
Pavel Hovorka, Kateřina Stuchlíková
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Studentům je poskytnut přehled o zásadách bezpečných pracovních postupů a také náhled do historie údržby letadel. Dále je představeno nářadí, které je při těžké údržbě letadel využíváno a také základní postupy péče o něj. Značná část předmětu je věnována technickým výkresům a také propojovacímu systému elektrického vedení (EWIS).

Požadavky:

Letadla 1

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Poskytnutí základního přehledu o údržbě letadel. Představení základních pracovních nástrojů, technické dokumentace a také základy o systému elektrického vedení na letadle. V neposlední řadě je cílem seznámit studenty s bezpečností a ochraně zdraví při práci.

Studijní materiály:

Ing. Ladislav Lazsák a kol.: Studijní modul 7 - Postup údržby - část 1 a 2. Střední škola letecké a výpočetní techniky Odolena Voda

Dale Crane: Aviation Mechanic Handbook, Sixth Edition. Aviation Supplies and Academics, 2013

Michael J. Kroes a spol: Aircraft Maintenance and Repair, Seventh Edition. McGraw-Hill Education - Europe

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7420806.html