Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Radiotechnika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21RATE ZK 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Elektromagnetické pole, vlnění, šíření rádiového signálu, rádiové spektrum, přenos informací, zpracování signálu, modulace, kódování, rádiové vysílače a přijímače, antény a aplikace rádiových systémů v letectví.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem je získání základního přehledu z oboru radiokomunikace a radiotechnika se zaměřením na aplikaci v letectví. Student se seznámí se základními fyzikálními principy elekromagnetického pole, přenosu rádiových vln a parametrů spektra. Dále se způsoby zpracování signálu pro jeho vysílání a příjem. V poslední části s konstrukcí a vlastnostmi antén.

Studijní materiály:

Novotný, K.: Teorie elmag. pole I. Skriptum, ČVUT Praha, 1998

Coufalová, B., Havlíček, V., Mikulec, M., Novotný, K.: Teorie elmag.pole I. Příklady, Skriptum ČVUT Praha,

1999

Dobeš, J. Žalud, V.: Moderní radiotechnika, BEN, 2006, ISBN 80-7300-132-2.

Mazánek, M., Pechač, P., Vokurka, J.: Antény a šíření elektromagnetických vln. skripta ČVUT

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7420406.html