Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Postupy údržby 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21PYD2 KZ 4 3P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Druhá část předmětu představuje veškeré aktuálně používané metody kontrol, včetně těch nedestruktivních, které jsou v letectví používány. Velký důraz je kladen na problematiku únavy materiálu a koroze. Studenti jsou taktéž seznámeni se způsoby manipulace s letadlem a vlivu okolního prostředí na obsluhu provozu letadla. V neposlední řadě jsou představeny metody vážení a vyvažování letadla včetně určení jeho těžiště.

Požadavky:

21PYD1

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty především se všemi používanými metodami nedestruktivních kontrol v letectví. Poskytnout ucelený přehled toho, jak při údržbě manipulovat s letadlem, představit procesy vážení letadla a určení jeho těžíště a také obeznámit studenty s problematikou vlivu prostředí na provoz a obsluhu letadla.

Studijní materiály:

Ing. Ladislav Lazsák a kol.: Studijní modul 7 - Postup údržby - část 1 a 2. Střední škola letecké a výpočetní techniky Odolena Voda

Dale Crane: Aviation Mechanic Handbook, Sixth Edition. Aviation Supplies and Academics, 2013

Michael J. Kroes a spol: Aircraft Maintenance and Repair, Seventh Edition. McGraw-Hill Education - Europe

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7420206.html