Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy letu 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21ZYT1 Z,ZK 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Vladimír Socha
Přednášející:
Přemysl Vávra, Marek Veselý
Cvičící:
Přemysl Vávra, Marek Veselý
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Aerodynamický odpor. Vztah odporu a rychlosti. Proudnice. Mezní vrstva. Rovnice kontinuity. Bernoulliho rovnice. Vztlak a odpor. Obtékání a tlaky kolem profilu. Úhel náběhu. Reakce profilu křídla v proudu vzduchu. Vztlak a odpor profilu křídla a letadla. Součinitele vztlaku a odporu. Kritický úhel náběhu. Křídlo konečného rozpětí. Indukovaný odpor. Interference. Prostředky pro zvýšení vztlaku a odporu.

Požadavky:

1. docházka na cvičení je povinná

2. doba nutná k vypracování úkolů/příkladů na cvičení je max. 1 hod

3. v případě nizké (omluvené) účasti na cvičeních nebo jiných nedostatků může být zadána semestrální práce (v rozsahu max. 10 hodin)

4. formát zkoušky - písemný test (1 hod) + ústní zkoušení

5. poznámka: pro některé obory (PIL, TUL,..) je povinná také docházka na přednášky

Osnova přednášek:

Obsah předmětu je sestaven na základě požadavků nařízení Komise (EU) č. 1178/2011. Čísla uvedená v závorce jsou témata dle dodatku „Subject 081 – Principles of Flight - Aeroplanes“ k AMC1 FCL.310; FCL.515(b); FCL.615(b).

•Základy proudění vzduchu, aerodynamické síly na profilech, tvar křídla (081 01 01 00)

•Dvojrozměrný obtékání profilu, stagnační bod, vliv úhlu náběhu (081 01 02 00)

•Součinitel vztlaku a odporu (081 01 03 00)

•Trojrozměrné obtékání letounu, indukovaný odpor (081 01 04 00)

•Celkový odpor, škodlivý odpor, závislost odporu na rychlosti (081 01 05 00)

•Vztah mezi součinitelem vztlaku a rychlostí v ustáleném vodorovném přímočarém letu (081 01 07 00)

•Odtržení proudu, prostředky zvyšování CLMAX (081 03 01 00, 081 01 09 00)

•Přízemní efekt, vliv na indukovaný odpor a součinitel vztlaku (081 01 06 00)

•Prostředky ke snížení poměru CL-CD a ke zvýšení odporu (081 01 10 00, 081 01 12 00)

•Mechanika letu - síly působící na letoun, ustálený vodorovný přímočarý let (081 08 01 01)

•Ustálený stoupavý, klesavý a klouzavý let (081 08 01 02 - 081 08 01 04)

•Ustálená horizontální zatáčka (081 08 01 05)

•Vrtule - přeměna točivého momentu motoru na tah (081 07 01 00)

•Vrtule - selhání motoru, sekundární účinky vrtule (081 07 02 00 - 081 07 04 00)

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je základní porozumění problematice aerodynamiky se zaměřením na aerodynamiku nízkých rychlostí.

Studijní materiály:

BROŽ, Václav: Aerodynamika nízkých rychlostí. Vydavatelství ČVUT. 1995

DANĚK, Vladimír, FILAKOVSKÝ, Karol: Základy letu. Akademické nakladatelství CERM, Brno 2006

John D. Anderson: Fundamentals of Aerodynamics. McGraw-Hill Education 2016

John J. Bertin, Russell M. Cummings: Aerodynamics for Engineers. Pearson 2013

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost HO:B-304
Veselý M.
08:00–09:30
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 199)
Horská 3 (nová budova)
místnost HO:A349
Vávra P.
18:30–20:00
(přednášková par. 1)
Horská 3 (stará budova)
St
místnost HO:A270
Veselý M.
15:00–16:30
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 198)
Horská 3 (stará budova)
Počítačová učebna
místnost HO:B-301
Veselý M.
16:45–18:15
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 280)
Horská 3 (nová budova)
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7410706.html