Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Legislativa a provozní předpisy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21LGVP ZK 4 3P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Radoslav Zozuľák
Cvičící:
Radoslav Zozuľák
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Úvod do problematiky leteckých předpisů. Působnost mezinárodních i národních organizací v civilním letectví. Rozbor a výklad předpisů L 1-19, L-4444, L-7030, L-8168, rozbor a výklad nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES), nařízení Komise (EU) a rozhodnutí výkonného ředitele EASA.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s požadavky legislativy a postupů při provádění a zabezpečování leteckého provozu a obchodní letecké dopravy. Zabezpečit vysokoškolsky připravené odborníky pro práci u leteckých společností.

Studijní materiály:

MD ČR - ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ, M Č - Ú P C L. Provoz letadel - letové postupy, letecký předpis L 8168. [online]. 2010. URL: http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/index.htm

https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_cs

https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/easa_cs

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7407706.html