Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Ekonomika letecké dopravy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21EMIL Z,ZK 5 3P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Předmět se zaměřuje na základy ekonomie, přináší studentům porozumění principům účetnictví a účetním výkazům. Ve druhé části navazuje na nabyté obecné znalosti, které aplikuje na prostředí ekonomiky letecké dopravy. Základním principem je Hollowayův model, který strukturuje znalosti o poptávce, ceně a tržbách na straně jedné a nabídce, nákladech a výdajích na straně druhé. Předmět je doplněn o základní části řízení kapacit letecké společnosti.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Uvést studenty do základní problematiky ekonomiky a následně navázat na komplexnější problémy letecké dopravy. Studenti tak pochopí principy poptávky a nabídky v letecké dopravě a specifické problémy, které se k těmto tématům vážou. Zároveň získají komplexní znalosti o nákladech a jejich jednotlivých typech i o tržbách a výnosech.

Studijní materiály:

Holloway S.: Straight and Level: Practical Airline Economics. Aldershot, England: Ashgate Publishing Limited, 2008

Holman R.: Ekonomie. Prague, Czechia: C. H. Beck, 2016

Holman R.: Mikroekonomie, Prague, Czechia: C. H. Beck, 2018

Tomová A., Novák Sedláčková A., Červinka M., Havel K.: Ekonomika leteckých společnosti

Pravidelná osobná doprava.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7407206.html