Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Měřící metody a technika v dopravě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
22METD ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav soudního znalectví v dopravě
Anotace:

Měřící metody v dopravě, jejich význam a využití. Geodetické základy v ČR. Měření úhlová, délková a výšková. Principy mapování, přesnost a chyby geodetických měření. Zaměřování a vytyčování. Úlohy lokalizace, navigace a Globální navigační satelitní systémy (GNSS). Laserové skenování (terestrické, mobilní, UAV). Technická fotografie a fotogrammetrie. Dynamická měření vozidel. Vysokorychlostní kamery. Radarová měření, měření hluku.

Požadavky:

základy laboratorního měření, zásady projektování pozemních komunikací, základy CA aplikací, souřadné systémy, algoritmizace, zpracování dat na PC

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s měřícími metodami užívanými v rámci dopravní praxe (geodetická měření, dynamická měření, 3D skenování a fotogrammetrie).

Studijní materiály:

LUHMANN T.: Close-range photogrammetry and 3D imaging. 2nd ed. Editor. Berlin: De Gruyter, 2014. De Gruyter Textbook.

ŠTRONER, M.: 3D skenovací systémy. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013. ISBN 978-80-01-05371-3.

ŠVEC M.: Stavební geodézie 10, Praktická výuka, ČVUT v Praze, 2000

Poznámka:

(16.5.23 - změna z,zk - zk)

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7394306.html