Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Dopravní nehody

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
22DON Z,ZK 6 3P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav soudního znalectví v dopravě
Anotace:

Úvod do dopravních nehod a soudního znalectví. Dokumentace silničních nehod. Zapisovače údajů o nehodě - EDR systémy. Analýza stop a fingované nehody. Simulační programy pro analýzu silničních nehod. Nehody s chodci a cyklisty. Technologie a systémy ve vozidlech a autonomní vozidla. Bezpečné uspořádání pozemních komunikací a kolizní diagramy. Technické závady a prevence.

Požadavky:

konstrukce dopravních prostředků, kinematika a dynamika hmotného bodu, Newtonovy zákony

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními postupy při analýze dopravních nehod, řešenými otázkami a mírou zohlednění vnějších vlivů a dále s faktory ovlivňujícími riziko vzniku.

Studijní materiály:

BURG H., MOSE A.: Handbook of Accident Reconstruction, 2014 Linz, Austria, ISBN 9781492328421

ŠACHL J. a kolektiv: Analýza nehod v silničním provozu, ČVUT v Praze, 2010

ELVIK R.: The Handbook of Road Safety Measures. 2nd ed. Bingley, UK: Emerald, 2009.

ŠACHL J., ŠACHL J. ml.: Adheze pneumatik v analýze silničních nehod, ČVUT FD 2008

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7394206.html