Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Dopravní nehody

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
22DON Z,ZK 6 3P+2C česky
Garant předmětu:
Tomáš Mičunek
Přednášející:
Michal Frydrýn, Tomáš Kohout, Tomáš Mičunek, Pavel Vrtal
Cvičící:
Michal Frydrýn, Tomáš Kohout, Pavel Vrtal
Předmět zajišťuje:
ústav soudního znalectví v dopravě
Anotace:

Úvod do dopravních nehod a soudního znalectví; Nehody železniční, vodní a letecké; Dokumentace silničních nehod a dokumentační technika; Zapisovače údajů o nehodě - EDR systémy; Analýza stop v silničních nehodách a fingované nehody; Simulační programy pro analýzu silničních nehod; Nehody s chodci a cyklisty; Technologie a systémy ve vozidlech a autonomní vozidla; Bezpečné uspořádání pozemních komunikací a kolizní diagramy; Nedání přednosti v jízdě; Technické závady vozidel; Zádržná zařízení - pasivní bezpečnost silnic; Nehodovost na železničních přejezdech; Prevence (dopravní výchova, osvěta, represe)

Požadavky:

konstrukce dopravních prostředků, kinematika a dynamika hmotného bodu, Newtonovy zákony

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními postupy při analýze dopravních nehod, řešenými otázkami a mírou zohlednění vnějších vlivů a dále s faktory ovlivňujícími riziko vzniku.

Studijní materiály:

BURG H., MOSE A.: Handbook of Accident Reconstruction, 2014 Linz, Austria, ISBN 9781492328421

ŠACHL J. a kolektiv: Analýza nehod v silničním provozu, ČVUT v Praze, 2010

ELVIK R.: The Handbook of Road Safety Measures. 2nd ed. Bingley, UK: Emerald, 2009.

ŠACHL J., ŠACHL J. ml.: Adheze pneumatik v analýze silničních nehod, ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2008

VARAT, M. S.: Crash reconstruction research: 20 years of progress, 1988-2007. Warrendale, PA: Society of Automotive Engineers, 2008. ISBN 9780768020526.

ANDRES J., MIKULÍK J., ROKYTOVÁ J., HRUBÝ Z., SKLÁDANÝ P.: Metodika identifikace a řešení míst častých dopravních nehod. Brno 2001, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., ISBN 80-902141-9-3.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7394206.html