Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Anglický jazyk 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
804A1 Z 2 0P+2C česky
Vztahy:
Předmět 804A1 může být splněn v zastoupení předmětem 818A1
Garant předmětu:
Karolina Beauxisová
Přednášející:
Karolina Beauxisová
Cvičící:
Karolina Beauxisová
Předmět zajišťuje:
Katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Kurz rozvíjí středoškolskou znalost angličtiny směrem k odbornému a profesnímu jazyku.

Požadavky:

Pravidelná příprava a aktivní účast ve výuce. Alespoň 75% docházka. V případě závažných důvodů lze udělit výjimku.

Absolvování závěrečného testu (probraná slovní zásoba, gramatické struktury, poslech a čtení s porozuměním) s minimálně 60% úspěšností. Zápočtový test je možné opakovat pouze jednou.

Motivační dopis a strukturovaný životopis v elektronické podobě.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Po absolvování celého kurzu bude student schopen pracovat s odborným textem ze svého a příbuzných oborů (tj. porozumět celkovému významu, vyhledat požadované informace, formulovat vlastními slovy hlavní myšlenku) až na úrovni B2. Student bude schopen kratšího ústního projevu na odborné téma, bude se umět zapojit do odborné debaty a dokáže vyjádřit svůj názor na probírané téma. Student porozumí mluvenému profesnímu projevu. Student bude umět písemně zpracovat různé typy kratších textů s použitím formálních jazykových prostředků a náročnějších gramatických struktur.

Studijní materiály:

Povinný studijní materiál: Technical English 3 Coursebook + Workbook. Přípustná je digitální podoba, nikoliv však v mobilním telefonu.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7355306.html