Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Strategie a řízení inovací v oblasti mobility

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
616Y1SO KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Úvod do inovací, definice, strategie inovací, inovační životní cyklus a ekosystém. Hlavní zdroje a možnosti financování. Úspěšný inovační projekt. KPIs, rozpočet, spolufinancování, hodnocení. Metoda Sprintu a její využití. Inovační business model - hlavní vzory a příklady, design, strategie, procesy a výhled (business plan a možnosti využití). Tvorba inovační strategie. Zákazník a mapa hodnot; návrh a testování. Měření, monitorování a plánování.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem je dát studentům přehled o druzích inovací a jejich základních vlastnostech zejména v oblastech mobility a startupů a vhodnosti různých inovací a projektů v rámci daných podmínek. Studenti se seznámí s jejich strategií, životním cyklem, financováním a implementací, dále pak se základními principy budování a prezentování startupů.

Studijní materiály:

• Innovation and Entrepreneurship, Peter F. Drucker, 2006

• The Innovator’s DNA: Mastering the Five Skills of Disruptive Innovators, Jeffrey H. Dyer, Hal B. Gregersen, Clayton M. Christensen, 2019

• Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant, W. Chan Kim & Renée Mauborgne, 2015

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7336306.html