Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Aplikovaná ekologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
612Y1AE KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Obecná ekologie - základní ekologické pojmy a principy, ekosystém, ekologické faktory, tok energie ekosystémem. Aplikace poznatků v rámci dokumentace EIA. Speciální ekologie. Krajinná ekologie - vznik a historický vývoj. Definice a klasifikace krajiny. Sukcese. Dopravní stavby v krajině. Ochrana krajiny a přírody. Aplikovaná ekologie.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Pochopení souvislostí mezi dopravou a prostředím.

Studijní materiály:

Forman, R.T.T., Godron,M.: Krajinná ekologie. Academia,1993

Neubergová, K.: Ekologické aspekty dopravy. ČVUT, 2005

https://www.chmi.cz/, https://www.ochranaprirody.cz/

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7336106.html