Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Management krizových situací v kritické infrastruktuře

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
623Y1MK KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Určování prvků kritické infrastruktury na všech úrovních a systémy jejich ochrany, odpovědnosti jednotlivých orgánů státní správy a samosprávy a jejich pravomoci vyhlašovat jednotlivé krizové opatření. Fyzická a kybernetická ochrana kritické infrastruktury se speciálním ohledem na měkké cíle.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s tématem určování prvků kritické infrastruktury na národní a nadnárodní úrovni, legislativním zakotvením ochrany kritické infrastruktury a mechanismem řešení krizových situací v systému České republiky.

Studijní materiály:

• ČASTORÁL, Z.: Management rizik v současných podmínkách. Vydání I. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského

• Ústavní zákon č.1/1993 Sb. Ústava české republiky, ve znění pozdějších předpisů, Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., O bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

• Procházková D.: Bezpečnost kritické infrastruktury, ČVUT v Praze

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7320406.html