Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Seminář k DP1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21XNL1 Z 2 0P+1C+4B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Marta Urbanová
Cvičící:
Marta Urbanová
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Úvod, vědecká publikace, publikace věnující se vědeckému psaní, šedá literatura, rozdíl mezi bakalářskou a diplomovou prací. Time management. Formální a grafická úprava, matematická sazba, typografie, odstavec, přechody mezi odstavci. LaTeX. Rešerše, databáze, kritická práce s textem, digitální poznámky, práce s poznámkami, osnova. Rétorická cvičení / prezentační dovednosti.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je studenty seznámit s vědeckými publikacemi, jejich přípravou a prohloubit znalosti v oblasti přípravy odborných textů nabyté v bakalářském studiu.

Studijní materiály:

MURRAY, Rowena. How to write a thesis. 2nd ed. Maidenhead: Open University Press, c2006. ISBN 9780335219681

KOPKA, Helmut a Patrick W. DALY. LATEX: podrobný průvodce. Brno: Computer Press, 2004. DTP & grafika. ISBN 8072269739.

HENDL, Jan. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. Páté, rozšířené vydání. Praha: Portál, 2015.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7287406.html