Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Provoz leteckého dopravce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21PLDC Z,ZK 5 3P+2C+16B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Poslání a význam letecké dopravy. Legislativa. Letecké společnosti. Strategie LS. Výkony v LD. Nákladová struktura. Řízení paliva. Cargo. Jakost a kvalita. Údržba letadel (organizace) a ekonomika provozu letadel. Pozemní služby. Revenue management. Životní prostředí.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získat znalosti provozu leteckého dopravce v soustavě letecké dopravy, seznámit se s organizací civilního letectví a poskytnout prohloubené odborné znalosti celé šíře problematiky leteckého provozu, potřebné pro výkon funkcí v řízení letecké dopravy.

Studijní materiály:

Žihla, Z.: Provoz a řízení letecké dopravy II., Pardubice, 2003, ISBN 80-7194-521-8

Kolesár J., Hanák P., Socha V.: Letecká doprava osob a batožín, ČVUT Praha 2020, ISBN 978-80-01-06629-4

Cook, G.N., Billig, B.G.: Airline Operations and Management, Taylor & Francis Ltd, 2017, ISBN: 9781138237537

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7287106.html