Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Programování a modelování 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21PAM2 KZ 5 2P+4C+16B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Lenka Hanáková, Vladimír Socha
Cvičící:
Lenka Hanáková, Vladimír Socha
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Popisná statistika, klasická statistická analýza. Testování statistických hypotéz. Analýza rozptylu (ANOVA), jednofaktorová, dvoufaktorová ANOVA. Neparametrické metody. Lineární regrese. Korelace, korelační koeficient. Nelineární regresní modely, postup při regresní analýze nelineárního modelu. Základy strojového učení. Klasifikace metodou nejbližšího souseda. SVM klasifikátory. Rozhodovací stromy.

Požadavky:

21PAM1

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je představit studentům základní nástroje pro analýzu dat. Předmět je koncipován tak, aby byli studenti schopni nabyté informace aplikovat na reálné případy, přičemž výstupem předmětu bude vlastní semestrální projekt studentů.

Studijní materiály:

Peters, T. (2019). Data-driven science and engineering: machine learning, dynamical systems, and control, Cambridge: Cambridge University Press, 472 s., ISBN 978-1-10-842209-3.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7287006.html