Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Programování a modelování 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21PAM2 KZ 5 2P+4C+16B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Popisná statistika, klasická statistická analýza. Testování statistických hypotéz. Analýza rozptylu (ANOVA), jednofaktorová, dvoufaktorová ANOVA. Neparametrické metody. Lineární regrese. Korelace, korelační koeficient. Nelineární regresní modely, postup při regresní analýze nelineárního modelu. Základy strojového učení. Klasifikace metodou nejbližšího souseda. SVM klasifikátory. Rozhodovací stromy.

Požadavky:

21PAM1

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je představit studentům základní nástroje pro analýzu dat. Předmět je koncipován tak, aby byli studenti schopni nabyté informace aplikovat na reálné případy, přičemž výstupem předmětu bude vlastní semestrální projekt studentů.

Studijní materiály:

Peters, T. (2019). Data-driven science and engineering: machine learning, dynamical systems, and control, Cambridge: Cambridge University Press, 472 s., ISBN 978-1-10-842209-3.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7287006.html