Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Letecký provoz a životní prostředí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21LPZP ZK 3 3P+0C+8B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Předmět se zabývá ekologií, trvale udržitelným rozvojem, ekologickou stabilitou, ochranou životního prostředí a environmentální legislativou. Dále je zaměřen na letecký provoz s ohledem na životní prostředí, aktuální problémy, hrozby a řešení.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s problematikou vlivu leteckého provozu na životní prostředí. Zdůraznit opodstatněnost a důležitost legislativních opatření všeobecně a v rámci letectví specificky. Popsat aktivity ve vztahu ke snížení dopadu hluku a emisí z letového provozu na životní prostředí a kvalitu života v blízkosti letišť.

Studijní materiály:

ICAO Annex 16 • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví AIP ČR, část AD 2.21, část GEN 4.1

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

Směrnice 2002/30/ES, Směrnice2002/49/ES

Environmental Aspects of Air Transport: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-7091-1880-1_10

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7286806.html