Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Air Traffic Management

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21AFM Z,ZK 5 3P+2C+16B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Terézia Pilmannová
Cvičící:
Albert Bouchal, Michal Černý, Tereza Dvořáková, Petr Had, Karel Hylmar, Liana Karapetjan, Jakub Kraus, Terézia Pilmannová, Tomáš Tlučhoř, Daniel Urban, Ondřej Vítovec, Jiří Volt
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Současné systémy ATM a jejich funkční bloky. Zobrazení ATM dat (technická konfigurace, architektura, přenosové systémy a sítě). Výměna dat s okolními ATM systémy. Monitoring systémů a jejich technický dohled. ATM simulátory. Strategie ATM. EUROCONTROL - CFMU. FAB a datové aplikace ATS, AOC.

Požadavky:

21CNSS

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení studentů se současnými systémy užívané v ATM, funkčními bloky (ATS, ATFCM, ASM), s technickou konfigurací a architekturou systému ATM, s přenosovými systémy a sítěmi. Studenti získají přehled o zamýšlených koncepcích a strategiích ATM na příští léta a o jejich dopadu na jednotlivé procesy, technické prostředky a systémy.

Studijní materiály:

Michael S.Nolan: Fundamentals of Air Traffic Control - 5th Edition, ISBN-13: 978-1435482722

EUROCONTROL: Introducing the EUROCONTROL Network Manager Operations Centre. [PDF]. EUROCONTROL, září

2019.

ICAO: Doc 9882 - Manual on Air Traffic Management System Requirements. [PDF]. ICAO, 2008.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7284006.html