Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Simulátor ATC

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
621Y1SI KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Seznámení se s prostředím simulace, získaní základních návyků, postupy identifikace letadel, vektorování, změny hladin, ATC povolení, využívaní RNAV bodů. Praktická cvičení zaměřené na základ vektorování, včasnou aplikaci vertikálních rozestupů, předávaní zprávy EST a REV. Praktická cvičení v APPROACH prostoru, cvičení postupů řízení příletů a odletů, řešení konfliktů.

Požadavky:

Prerekvizity: 21RILP - Řízení letového provozu

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je v rámci praktických cvičení na simulátoru ATC demonstrovat studentům postupy Řízení Letového Provozu. Konkrétně se jedná o základy komunikace a frazeologie, koordinační postupy a samotné postupy ŘLP. Student po absolvovaní předmětu získá detailní znalost procesů spojených s řízením letového provozu v kontextu celé infrastruktury.

Studijní materiály:

ICAO Doc 4444

ICAO Doc 8168

ICAO Annex 11 / Letecký předpis L11

Regulation (EU) No 923/2012

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7239806.html