Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Letové provozní služby

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
621Y1LS KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Struktura vzdušného prostoru u nás a ve světě. Seznámení se stanovišti LPS v ČR. Praktické ukázky řízení na stanovištích TWR, APP a ACC. Historie LPS v USA a Československu. Financování LPS a výcvik řídících letového provozu. Budoucí vývoj poskytování LPS.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět má za úkol seznámit studenty s praktickými aspekty poskytování LPS v návaznosti na struktuře českého vzdušného prostoru. Dalším cílem je pochopení historického vývoje ATS v návaznosti na zajištění bezpečnosti letového provozu. Rozbor některých významných incidentů a nehod, jež měly významný vliv na změnu konceptu poskytování LPS.

Studijní materiály:

Letecké předpisy – L2; L11; L4444

Michael S. Nolan: Fundamentals of Air Traffic Control, Cengage Learning, Delmar, 2010

M. Arblaster: Air Traffic Management : economics, regulation and governance, Elsevier, Amsterdam, 2018

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7239506.html