Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Údržba letecké techniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21Y1UL KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Provoz letadel a technický provoz. Systém prací na LT. Systémy údržby LT. Metody vyhledávání poruch, diagnostické prostředky pro kontrolu stavu LT. Výběr a kvalifikace leteckého personálu. Základní dokumentace pro údržbu. Postupy pro optimalizaci časových intervalů údržby. Nařízení č. 1321/2014 část 145. Vliv HF při údržbě LT. Nařízení ředitele EASA pro schvalování organizací pro údržbu letadel.

Požadavky:

Prerekvizity: 21LTA2 - Letadla 2

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je studentům vysvětlit proces údržby letadel a činnosti s tím spojené. Zvláštní důraz je kladen na předpisovou základnu. Během přednášek budou studenti seznámeni s novými trendy při zajišťování údržby letadel používaných v obchodní letecké dopravě.

Studijní materiály:

Nařízení Komise (EU) č.1321/2014 a ve znění pozdějších předpisů, Úřad pro civilní

Module 7 - Maintenance Practices for EASA Part-66 Volume 1 a 2, Nařízením komise (EU) č. 1321/2014

Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí: (nauka o materiálu IV) - Kopec B.

Lidský činitel v údržbě letadel - Šulc J., Němec V.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7238606.html