Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Simulátor ATC

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21Y1SI KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Seznámení se s prostředím simulace, získaní základních návyků, postupy identifikace letadel, vektorování, změny hladin, ATC povolení, využívaní RNAV bodů. Praktická cvičení zaměřené na základ vektorování, včasnou aplikaci vertikálních rozestupů, předávaní zprávy EST a REV. Praktická cvičení v APPROACH prostoru, cvičení postupů řízení příletů a odletů, řešení konfliktů.

Požadavky:

Prerekvizity: 21RILP - Řízení letového provozu

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je v rámci praktických cvičení na simulátoru ATC demonstrovat studentům postupy Řízení Letového Provozu. Konkrétně se jedná o základy komunikace a frazeologie, koordinační postupy a samotné postupy ŘLP. Student po absolvovaní předmětu získá detailní znalost procesů spojených s řízením letového provozu v kontextu celé infrastruktury.

Studijní materiály:

ICAO Doc 4444

ICAO Doc 8168

ICAO Annex 11 / Letecký předpis L11

Regulation (EU) No 923/2012

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7238506.html