Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pružnost a pevnost I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2111101 Z,ZK 5 3P+2C+1L česky
Garant předmětu:
Jan Řezníček
Přednášející:
Michal Bartošák, Karel Doubrava, Jiří Kuželka, Tomáš Mareš, Martin Nesládek, Ctirad Novotný, Zdeněk Padovec, Milan Růžička, Jan Řezníček, Miroslav Španiel, Karel Vítek
Cvičící:
Michal Bartošák, Júlia Bodnárová, Karel Doubrava, Jana Garanová Krišťáková, Jiří Kuželka, Tomáš Mareš, Martin Nesládek, Ctirad Novotný, Zdeněk Padovec, Samuel Pasler, Pavla Pelinková, Marie Proboštová, Milan Růžička, Jan Řezníček, Miroslav Španiel, Karel Vítek
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Základní partie technické mechaniky poddajných těles a základní pojmy matematické teorie pružnosti. Důraz na porozumění pojmům a pochopení souvislostí mezi nimi - systematické odvozování základních vztahů, příklady řešené na cvičeních, praktická cvičení v laboratoři (včetně výkladu experimentálních metod) a s výpočetními programy. Předmět spolu s navazujícím kursem Pružnost a pevnost II poskytuje posluchačům základ pro aplikaci v navazujícím magisterském studiu i v inženýrské praxi v oblastech dimenzování, posuzování mezních stavů, provádění experimentů a dalších činnostech.

Požadavky:

Základní pojmy statiky

Osnova přednášek:

• Tah a tlak přímých tyčí: Geometrie, uložení a předpoklady o deformaci. Soustředěná, spojitá a teplotní zatížení, vnitřní síly (princip řezu), napětí, deformace, prodloužení.

• Hookův zákon, tuhost a poddajnost. Pojem statické určitosti a neurčitosti (včetně řešení), deformační energie, Castiglianova věta. Proměnný průřez, Saint Venantův princip (informativně). Prutové soustavy.

• Základy rovinné a prostorové napjatosti: Intuitivní definice a formulace vztahů pro transformaci složek rovinné napjatosti na infinitesimálním elementu, normálová a smyková napětí, Mohrova kružnice, trojosá napjatost (informativně) a Mohrův diagram,

• Rozšířený Hookeův zákon, deformační energie a její hustota. Pojem hlavních rovin a hlavních napětí.

• Základy koncepce mezních stavů pevnosti materiálu: Haighův prostor napětí, mezní plocha,

• Pevnostní hypotézy, pojem redukovaného napětí, pevnostní podmínky, pojem bezpečnosti.

• Krut přímých tyčí kruhových a mezikruhových průřezů: Geometrie (včetně charakteristik průřezu), uložení, zatížení, vnitřní síly, napětí, deformace, zkrut. Těsně vinuté válcové pružiny.

• Ohyb přímých štíhlých nosníků: Geometrie (včetně charakteristik průřezu), uložení a předpoklady o deformaci.

• Soustředěná a spojitá zatížení, vnitřní síly (Schwedlerova věta), napětí, deformace, průhyb (Bernoulliova/úplná diferenciální rovnice průhybové čáry, Mohrův integrál).

• Kombinované namáhání přímých štíhlých tyčí: Princip superpozice,

• Řešení štíhlých křivých prutů a rámů: geometrie, uložení, zatížení, vnitřní síly, napětí, deformace (pro tlusté pruty informativně).

• Vnitřní statická neurčitost, využití symetrií. Cvičí se v kursu Pružnost a pevnost II

Osnova cvičení:

1) Jednoosá napjatost: Konstrukce typu prut, sloupek

2) Jednoosá napjatost: Rotující kroužek. Sloupek: změna okrajové podmínky

3) Jednoosá napjatost: Prutová konstrukce staticky neurčitá

4) Deformační energie

5) Základy rovinné a prostorové napjatosti. Mezní stavy - pevnostní podmínky

6) Krut prutů kruhových průřezů. Namáhání těsně vinutých pružin

7) Geometrické charakteristiky průřezů. Ohyb staticky určitých nosníků

8) Ohyb staticky určitých nosníků

9) Ohyb staticky neurčitých nosníků

10) Vzpěr prutů. Kombinované namáhání

11) Kombinované namáhání

12) Namáhání při časově proměnném zatíže

13) Zápočet

Cíle studia:

Naučit studenty řešit základní typy namáhání strojních součástí, zvládat dimenzování součástí pří různých kombinacích zatížení.

Studijní materiály:

1. Michalec a kol.: Pružnost a pevnost I, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006

2. Michalec a kol.: Pružnost a pevnost II, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006

3. Valenta a kol.: Pružnost a pevnost III, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:C2-436
Řezníček J.
08:00–08:45
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Dejvice
Posluchárna 436
místnost T4:C2-436
Řezníček J.
09:00–10:30
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Dejvice
Posluchárna 436
místnost T4:A1-507b
Vítek K.
12:30–14:00
(přednášková par. 2)
Dejvice
Učebna 507
místnost T4:A2-259
Bartošák M.
Pasler S.

17:45–19:15
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Učebna 259
místnost T4:A1-507b
Vítek K.
12:30–14:00
(přednášková par. 2
paralelka 201)

Dejvice
Učebna 507
místnost T4:A2-259
Bartošák M.
Pasler S.

17:45–19:15
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Učebna 259
místnost T4:A1-507b
Vítek K.
12:30–13:15
(přednášková par. 2
paralelka 201)

Dejvice
Učebna 507
Út
St
místnost T4:D1-266
Řezníček J.
Španiel M.

08:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 266
místnost T4:C2-436
Vítek K.
Pelinková P.

16:00–17:30
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
Posluchárna 436
místnost T4:C2-436
Bartošák M.
Pasler S.

17:45–19:15
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Posluchárna 436
místnost T4:A2-259
Padovec Z.
Garanová Krišťáková J.

12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Učebna 259
místnost T4:C2-436
Vítek K.
Pelinková P.

16:00–17:30
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Dejvice
Posluchárna 436
místnost T4:C2-436
Bartošák M.
Pasler S.

17:45–19:15
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Posluchárna 436
místnost T4:A2-259
Padovec Z.
Proboštová M.

12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Učebna 259
Čt
místnost T4:C1-312
Doubrava K.
08:00–10:30
(přednášková par. 3)
Dejvice
Učebna 312
místnost T4:A2-259
Vítek K.
Pelinková P.

14:15–15:45
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
Učebna 259
místnost T4:A2-259
Nesládek M.
Bodnárová J.

16:00–17:30
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 107)

Dejvice
Učebna 259
místnost T4:A2-259
Vítek K.
Pelinková P.

14:15–15:45
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 106)

Dejvice
Učebna 259
místnost T4:A2-259
Nesládek M.
Bodnárová J.

16:00–17:30
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 108)

Dejvice
Učebna 259

místnost T4:C2-436
Padovec Z.
Garanová Krišťáková J.

07:15–08:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Posluchárna 436
místnost T4:C2-436
Nesládek M.
Bodnárová J.

10:45–12:15
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Dejvice
Posluchárna 436
místnost T4:C2-436
Padovec Z.
Proboštová M.

07:15–08:45
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Posluchárna 436
místnost T4:C2-436
Nesládek M.
Bodnárová J.

10:45–12:15
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Dejvice
Posluchárna 436
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7218706.html