Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Španělština (ERASMUS - jazyková. příprava)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
104XSER Z 0 2C česky
Garant předmětu:
Svatava Boboková Bartíková
Přednášející:
Cvičící:
Tereza Novotná
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz je zaměřen na upevnění komunikativních jazykových dovedností, které studentům umožní studium ve španělštině v cizím jazykovém prostředí. Důraz je kladen na gramaticky přesné vyjadřování, plynulý ústní a písemný projev, vše s ohledem na úspěšné absolvování výběrového řízení na zahraniční stáž v rámci programu ERASMUS.

Požadavky:

žádné

Osnova přednášek:

Tento kurz není přednáškou, ale praktickým cvičením:

Kód pro zápis: 104XSER

Trvání: 2 hodiny / 1 semestr

Další informace naleznete v sekci Osnova cvičení

Osnova cvičení:

Příprava na Erasmus testování (více informací v AJ sylabu)

Cíle studia:

Příprava na Erasmus test:

Obecné informace

Test akcentuje ty oblasti jazykových znalostí, které jsou klíčové pro studium v zahraničí ve španělštině. Proto jsou části zaměřené na čtení s porozuměním a psaní zaměřeny na texty z oblasti všeobecného akademického jazyka. Stejně tak typy úloh kladou důraz na dovednosti, které budou studenti pravděpodobně potřebovat během studia na zahraniční univerzitě.

Úspěšnost je 50 % (tj. 10 bodů v písemném testu), což odpovídá hraniční úrovni B1/B2 CEFR.

Studijní materiály:

Různé testovací materiály; Vlastní odborné texty

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7216106.html