Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Bakalářský projekt

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2222299 KZ 5 0P+4C+0L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Zadání Bakalářského projektu vychází z velké části z praktických potřeb průmyslu nebo výzkumných a vývojových záměrů university.

Náplní je návrh části letecké konstrukce, rozbor a stanovení zatížení, CAD návrh s pevnostní kontrolou a návrh technologie výroby. Příprava a provedení požadovaných laboratorních technologických a pevnostních zkoušek (pokud jsou součástí zadání) pod vedením vedoucího bakalářské práce a konzultantů. Vypracování bakalářského projektu.

Požadavky:

Absolvování předmětů Oborový projekt I a Letectví a kosmonautika.

Osnova přednášek:

Individuální dle zadaného tématu a doporučení vedoucího bakalářského projektu.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem bakalářskéo projektu je prokázat schopnost vyřešit samostatně (pod vedením vedoucího a konzultantů) v předepsaném termínu zadaný problém z oblasti letadlové techniky a odevzdat jej ve formě požadované pro bakalářské práce.

Studijní materiály:

- Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel I a II., skripta ČVUT 2004, ISBN 80-01-03073-3 a ISBN 80-01-03338-4

- Další literatura - přidělena vedoucím diplomové práce podle zadaného tématu

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7193206.html