Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Bakalářský projekt

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2122299 KZ 5 0P+4C+0L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
Anotace:

Hlavní náplní předmětu je zpracování individuálně zadané práce. Student řeší danou problematiku v úzké spolupráci s vedoucím daného tématu. Téma projektu je vybráno v návaznosti na řešenou bakalářskou práci a vychází z výzkumných a vývojových záměrů Ústavu mechaniky tekutin a termodynamiky.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova předmětu je individuální dle zadaného tématu a po dohodě studenta a vedoucího bakalářského projektu. Předmět probíhá v individuálních týdenních konzultacích s vedoucím bakalářského projektu.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Studijní literaturu doporučí ad hoc vedoucí projektu dle zadaného tématu.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7192606.html