Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Bakalářská práce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2123999 Z 10 0P+8C+0L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
Anotace:

Předmět je zakončením oborově orientované části studia. Odevzdaná práce je pak předmětem obhajoby v rámci SZZ konaných po splnění všech povinností daných studijním plánem. Bakalářská práce je vypracovávána pod vedením vedoucího bakalářské práce a konzultantů. Témata Bakalářské práce vycházejí z výzkumných a vývojových záměrů Ústavu mechaniky tekutin a termodynamiky.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova předmětu je individuální dle zadaného tématu a po dohodě studenta a vedoucího bakalářské práce. Předmět probíhá v individuálních týdenních konzultacích s vedoucím bakalářské práce.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Studijní literaturu doporučí ad hoc vedoucí projektu dle zadaného tématu.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7191306.html