Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Automation of machine tool programming

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E342034 KZ 5 1P+2C+0L anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

Využití výpočetní techniky pro přípravu NC programů pro soustružnické a frézovací stroje. Využití meřicích sond na CNC obráběcích strojích.

Požadavky:

Znalosti metod technologie obrábění.

Osnova přednášek:

1. Software CAM a CAD/CAM.

2. Software CAM účelově a technologicky zaměřené.

3. Technologie CNC obráběcích strojů.

4. Programování CNC strojů a software pro verifikaci NC programů.

5. Software dílenského programování.

6. Software CAD/CAM - komplexní. Simultánní inženýrství.

7. Možnosti využití sond na CNC obráběcích strojích.

Osnova cvičení:

1. CAD/CAM - modelování v rovině a v prostoru.

2. Práce s CAD/CAM - účelově zaměřeným.

3. Práce s CAD/CAM - technologicky zaměřeným.

4. Sestavení partprogramu pro frézování.

5. Optimalizace drah pro hrubování.

6. Optimalizace drah pro obrábění na čisto.

7. Verifikace CL dat.

8. Verifikace NC programu.

9. Obrábění na CNC řízené frézce.

10. Obrábění na CNC řízené frézce.

11. Obrábění na CNC řízené frézce.

12. Práce se sondami na CNC řízené frézce.

13. Srovnání výsledků simulací CL dat a obrobených ploch.

Cíle studia:

Seznámit studenty se základními možnostmi automatizace přípravy programů pro CNC obráběcí stroje.

Studijní materiály:

- Vrabec, M. - Mádl,J.: NC programování v obrábění. Praha : ČVUT, 2004. 92 str. ISBN 80-01-03045-8

- Bilík, O. - Vrabec, M.: Technologie obrábění s využitím CAD/CAM systémů. VŠB-TU Ostrava 2002. ISBN 80-248-0034-9

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7183106.html