Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Modelování výrobních procesů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2342014 KZ 5 2P+1C+0L česky
Garant předmětu:
Jiří Kyncl
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními přístupy modelování výrobních procesů, zejména pak s využitím konceptu Digitální továrny. Posluchači se seznámí s přístupy pro použití SW vybavení při projektování výrobních procesů z hlediska technicko-ekonomického a hlediska ergonomického.

Požadavky:

Základy projektování výrobních procesů a systémů.

Osnova přednášek:

1. Modelování systémů, popis systému pro účely modelování, podobnost jako základ modelování

2. Druhy modelů, obecný postup modelování, metodika, prostředky metriky, postup identifikace

3. Systémová analýza, úlohy systémové analýzy

4. Metodologie projektování systémů, strukturované projektování, kompozice systému

5. Řešení prostorové struktury výrobních systémů, rozmístění výrobních jednotek

6. Shluková analýza - základní pojmy a cíle.

7. Využití shlukové analýzy v technologickém projektování - příklady, formulace

8. Obecný postup a základní algoritmy analýzy úzkých míst

9. Simulace - základní pojmy, význam simulace při projektování

10. Základní postupy pro řízení časového průběhu simulace

11. Simulace výrobních procesů - postup návrhu modelu, podmínky a výsledky řešení

12. Ergonomické simulace

13. Softwarové vybavení pro simulace

Osnova cvičení:

1. Úvodní cvičení, organizační zajištění výuky

2. Zadání předmětu montáže, stanovení TP

3. Normování montáže - klasické metody

4. Normování montáže - MTM-1

5. Normování montáže - MTM-1

6. Simulace ergonomie ruční montáže

7. Požadavky na automatizaci předmětu montáže

8. Návrh automatizace

9. Rozhodovací analýza - výběr varianty

10. Počítačové simulace automatizace

11. Počítačové simulace automatizace

12. Počítačové simulace automatizace

13. Vyhodnocení semestrálních prací, zápočet

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout hlubší teoretický základ a metodické nástroje pro projektování výrobních procesů.

Studijní materiály:

- Haninger, M.: Modelování výrobních systémů - nepublikované podklady přednášek

- Zelenka, A., Král, M.: Projektování výrobních systémů (učebnice). Vydavatelství ČVUT, Praha 1995

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7182806.html