Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Technologie povrchových úprav

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2332057 KZ 5 1P+2C+0L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Obsahem předmětu je úvod do problematiky povrchových úprav (význam a cíle oboru). Jsou představeny základy koroze, rozdělení a její druhy. Předmět se zaměřuje na protikorozní ochrany ve strojírenství i dalších odvětvích. Jsou přestaveny procesy předúpravy povrchu (mechanické, chemické). Mezi probírané technologie povrchových úprav patří technologie pokovení (např. galvanotechnika, žárové pokovení), technologie konverzních vrstev, dále nanášení organických povlaků. Důležitou problematikou jsou také ekologické aspekty, technologičnost konstrukce a zkušebnictví v oboru povrchových úprav.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Úvod do povrchových úprav, význam a cíle oboru.

Základy koroze, rozdělení a její druhy.

Protikorozní ochrany ve strojírenství.

Předúpravy mechanické a předúpravy chemické (elektrochemické).

Kovové povlaky a vrstvy, galvanotechnika, žárové pokovení, konverzní povlaky a vrstvy.

Povlaky z nátěrových hmot a plastů, smaltování, anorganické nátěry.

Ekologické aspekty povrchových úprav, technologičnost konstrukce a zkušebnictví v oboru povrchových úprav.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Kreibich, V.: Teorie a technologie povrchových úprav, Praha, ČVUT Praha, 1999, 89 s.

2. Kreibich, V., Hoch, K.: Koroze a technologie povrchových úprav, Praha, ČVUT Praha, 1991, 270 s.

3. Kreibich, V.: Koroze a technologie povrchových úprav (Návody ke cvičení), Praha, ČVUT Praha, 1992, 142 s.

4. Chovancová, M., Fellner, P., Špirk, E.: Základy korózie a povrchovej úpravy kovových materiálov, STU Bratislava, 2001.

5. BARTONÍČEK, R. a kol.: Koroze a protikorozní ochrana kovů. Academia Praha 1966.

6. BARTONÍČEK, R.: Navrhování protikorozní ochrany. SNTL Praha 1980

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7182406.html