Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Advanced Materials

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E322045 KZ 5 2P+1C+0L anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Předmět charakterizuje jednotlivé skupiny nových konstrukčních materiálů. Vedle vývoje a fyzikální podstaty těchto materiálů jsou uvedeny nejpoužívanější typy nově vyvinutých materiálů, jejich základní charakteristiky a mechanické vlastnosti. Jsou prezentovány i jejich technologické možnosti, konstrukční použitelnost a způsoby jejich značení.

Požadavky:

Požadavky na studenta: docházka na cvičení, vypracování protokolů ze cvičení.

Ověření studijních výsledků: písemné

Osnova přednášek:

•Vývoj, výroba a trh nových materiálů

•Moderní technologie hutnictví železa a oceli

•Značení materiálů dle evropských norem

•Moderní oceli hromadné spotřeby

•Vysokopevné a korozivzdorné oceli a slitiny Ni a Co

•Lehké kovy a jejich slitiny

•Materiály vyráběné práškovou metalurgií

•Amorfní, nanokrystalické a mikrokrystalické kovové materiály

•Perspektivní keramické materiály

•Nové typy polymerních materiálů

•Vývoj v oblasti kompozitních materiálů

•Biomateriály, supravodivé a superplastické materiály, materiály s tvarovou pamětí

•Povrchové vrstvy a úpravy

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Periodikum Advanced materials. Weinheim: Wiley-VCH, 1989-. ISSN 0935-9648 (print).

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7182006.html